Geometrický plán

Geometrický plán je technickou přílohou k listinám, na základě kterých se provádí zápis do katastru nemovitostí.

Typy geometrických plánů:

  • geometrický plán pro vyznačení budovy v KN
  • geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy v KN
  • geometrický plán pro oddělení části pozemku
  • geometrický plán pro zpřesnění vytyčené vlastnické hranice
  • geometrický plán pro zřízení věcného břemene