Zaměření stavby

Obsahem měření jsou nově vybudované objekty, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, jejich přípojky a další, které je potřeba zdokumentovat pro účely kolaudace či jejich předání správci a import do jeho dokumentačního systému nebo pro porovnání s projektem. Pro bezproblémový import do systému správce (GIS..) je nutné dokumentaci vyhotovit přesně dle požadavků příslušné směrnice.

  • zaměření skutečného provedení stavby, zpevněných ploch dle směrnic příslušných správců
  • zaměření skutečného provedení inženýrských sítí/přípojek dle směrnic příslušných správců
  • výstup digitálních dat v široké škále formátů (DGN, DWG, DXF..) papírový výstup z kvalitního velkoformátového plotru