Města a obce

 • práce v katastru nemovitostí
  • geometrické plány
  • vytyčovací práce
 • stavební zaměření
  • tvorba stavební dokumentace stávajících objektů přesnými geodetickými metodami
  • tvorba zjednodušené dokumentace, pasportu stavby
  • zajištění požárně bezpečnostní zprávy
 • data
  • pořizování a sběr dat pro GIS
  • převody a zpracování grafických či databázových dat
  • digitalizace stávajícíh podkladů
  • velkoformátový tisk