Vytyčení hranice pozemku

Při vytyčení vlastnické hranice jsou v terénu vyznačeny lomové body hranice tak, jak jsou evidovány v katastru nemovitostí.

  • určení polohy vytyčované hranice dle podkladů získaných na katastrálním úřadě
  • vlastní vytyčení hranice - vyznačení lomových bodů v terénu
  • seznámení všech dotčených vlastníků s průběhem vytyčené hranice