Stavební firmy

 • před zahájením výstavby
  • geodetické zaměření a zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci
  • práce v katastru nemovitostí - geometrický plán pro rozdělení pozemku…
  • geodetické zaměření stavební dokumentace objektu

 • v průběhu a po skončení výstavby
  • komplexní vytyčovací práce
  • monitoring
  • zaměření a výpočty kubatur
  • dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnic příslušných správců
  • práce v katastru nemovitostí - geometrický plán pro vyznačení novostavby, rozdělení pozemku, věcná břemena…