Stavební zaměření

Jedná se o vyhotovení stavebních plánů budov při neexistenci nebo potřebě akualizace stávajících podkladů k objektu.

  • tvorba stavební dokumentace stávajících objektů přesnými geodetickými metodami
  • vyhotovení půdorysů, řezů, pohledů
  • tvorba zjednodušené dokumentace, pasportu stavby
  • zajištění požárně bezpečnostní zprávy