Správci inženýrských sítí

 • dokumentace skutečného provedení
  • dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnic příslušných správců
 • práce v katastru nemovitostí
  • geometrický plán pro vyznačení věcného břemene…
 • data
  • pořizování a sběr dat pro GIS
  • převody a zpracování grafických či databázových dat
  • digitalizace stávajícíh podkladů
  • velkoformátový tisk