Podklad pro projekt

Podkladem pro projekt rozumíme účelovou mapu dokumentující území, v kterém budou probíhat projekční práce.

  • polohopis a výškopis zájmového území zaměřený dle potřeb projektanta
  • souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv
  • doplnění podkladů z katastru nemovitostí
  • doplnění průběhu inženýrských sítí z dostupných zdrojů
  • 3D model terénu, vykreslení vrstevnic
  • výstup digitálních dat v široké škále formátů (DGN, DWG, DXF..) papírový výstup z kvalitního velkoformátového plotru