Vytyčení stavby

Vytyčení obvodu budovy v terénu dle platné dokumentace.

  • rohy objektu se v terénu vyznačí buď kolíky/roxory nebo se provede vytyčení na tzv. lavičky
  • dále se zřídí výškové body, jejichž výšku určíme v totožném výškovém systému, v kterém byl vyhotoven projekt (v ČR obvykle Bpv - Balt po vyrovnání)