Projektanti a architekti

 • podklad pro projekt
  • polohopis a výškopis zájmového území zaměřený dle potřeb projektanta
  • souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv
  • doplnění podkladů z katastru nemovitostí
  • doplnění průběhu inženýrských sítí z dostupných zdrojů
  • 3D model terénu, vykreslení vrstevnic
  • výstup digitálních dat v široké škále formátů (DGN, DWG, DXF..) papírový výstup z kvalitnho velkoformátového plotru
 • stavební zaměření
  • tvorba stavební dokumentace stávajících objektů přesnými geodetickými metodami
  • vyhotovení půdorysů, řezů, pohledů
  • tvorba zjednodušené dokumentace, pasportu stavby
  • zajištění požárně bezpečnostní zprávy